National and International Provider of Sales Development Services, Management Training and Dynamic Coaching

Koppenaal Management bv, voor ondernemers die willen dat hun bedrijf zich substantieel onderscheidt van de concurrentie

De kracht van Commercial Attitude® & Sales Process Control® training programmas – in het kort
BPMA visie op het beheersen van het Verkoopproces (Sales Process Control)

PROLEMEC Peter Roelvink

Door de toepassing van Commercial Attitude is de basis voor succes al voor een zeer groot deel gelegd. Daarnaast is echter de beheersing van het verkoopproces te weten het vraagstellingsproces, het overtuigingsproces en het onderhandelingsproces absoluut noodzakelijk.

a. Het Vraagstellingsproces,  Commercial Attitude & Sales Process Control:

Hoe enthousiast ook gebracht, voorlichting en productpresentaties alleen garanderen geen verkoop. Het Vraagstellingsproces gaat aan alle vormen van productpresentatie vooraf en richt zich op:
Leden van de Raad van Bestuur, Algemeen Directeur,  Financieel Directeur,Controler, Marketing Manager, Commercieel Directeur, Hoofd Administratie, Hoofd Productie, Adviseurs , Hoofd Automatisering,  Hoofden van Projectgroepen, Inkoper enz. enz.

b. Overtuigingsproces,  Sales Process Control:

Het ongebreideld spuien van  USP’s veroorzaakt bij de gesprekspartners eerder verwarring en onzekerheid dan helderheid. Het overtuigingsproces brengt de prospect of de klant in een permanente Ja-stemming op grond van die argumenten die voor de prospect of klant ook daadwerkelijk ter zake doen. BPMA voorziet binnen de training Commercial Attitude & Sales Process Control in een heldere overtuigingsstructuur die het verkoopproces beheersbaar en controleerbaar maakt vanaf de vraagstelling, de presentatie, de offerte tot en met het positief vragen om de order.

c. Onderhandelingsproces,  Sales Process Control:

Mochten zich dan onverhoopt toch nog bezwaren of tegenwerpingen voordoen dan geeft het trainingsonderdeel Onderhandelingsvaardigheid een duidelijke structuur in hoe het onderhandelingsproces beheersbaar en controleerbaar te maken en dit proces alsnog richting opdracht te sturen. Het proces eindigt steeds met het vragen om de order.

Onafhankelijk of U bij een multinational werkt of dat U een eenmanszaak leidt, Koppenaal Management bv biedt U de dienstverlening op niveau.

Neem contact met ons op:


Certified Trainers BPMA, Institute for Commercial Attitude and Sales Process Control

BPMA Peter RoelvinkE-mail:    info@koppenaalmanagement.euBPMA Peter RoelvinkTel:         +31 (0) 651330406