National and International Provider of Sales Development Services, Management Training and Dynamic Coaching

Koppenaal Management bv, voor ondernemers die willen dat hun bedrijf zich substantieel onderscheidt van de concurrentie

De kracht van Commercial Attitude® & Sales Process Control® training programmas – in het kort
Commercial Attitude

De noodzaak van een krachtige Commercial Attitude
BPMA Peter Roelvink

BPMA onderscheidt zich door de verandering en verbetering van de Commercial Attitude van uw verkooporganisatie primair te stellen en wel om de volgende redenen:
·   Bedrijven met hoogwaardige producten en diensten ervaren dat profilering in de markt steeds moeilijker wordt omdat zij in de ogen van de klant steeds meer op elkaar gaan lijken en door prijsstelling ook geen substantieel onderscheid meer bereiken.
·   Partnership en vertrouwen zijn essentiële elementen die niet meer op uitsluitend functionele gronden worden gemeten, maar meer en meer bepaald worden door de persoonlijkheid van de verkoper en de manager.
·   Gevoelens van partnership en vertrouwen worden op persoonlijkheidsgronden slechts voor een gering deel binnen relaties en prospects opgewekt omdat dit natuurlijk vertrouwen te vaak afhankelijk is van de toevallige “klik” tussen verkoper en klant, coach en medewerker.
·   Bij het merendeel van de contacten met prospects en relaties ontstaat deze “klik” niet of in mindere mate met als gevolg contacten met een geringe persoonlijke diepgang, een hoge mate van oppervlakkigheid en neutraliteit, met als resultaat een zwakke vertrouwensbasis en een magere invulling van de zo noodzakelijke op persoonlijkheidsgronden gebaseerde gunning.
De kracht van het BPMA concept is de bewerkstelliging van  op oprechte interesse gebaseerde relaties.
De middels Commercial Attitude verworven hoge contactkwaliteit en dus vertrouwensbasis waarborgt binnen uw verkoopprocessen een zeer hoge kans op gunning. Klanten kiezen voor persoonlijk partnership en niet langer voor functionaliteiten.

Onafhankelijk of U bij een multinational werkt of dat U een eenmanszaak leidt, Koppenaal Management bv biedt U de dienstverlening op niveau.

Neem contact met ons op:


Certified Trainers BPMA, Institute for Commercial Attitude and Sales Process Control

BPMA Peter RoelvinkE-mail:    info@koppenaalmanagement.euBPMA Peter RoelvinkTel:         +31 (0) 651330406